Nada dan Suara

...
1:06 PTG

syarat menghapus dosa - 3 ( terakhir )

Syarat syarat Taubat - 

 (sebelumnya sila rujuk artikel pertama di sini dan artikel kedua di sini )

Imam Nawawi r.a berkata :

Sesungguhnya taubat adalah merupakan kewajipan atas setiap dosa. Jika sekiranya dosa yang di lakukan itu antara seorang hamba dengan Tuhannya dan tidak ada hubungannya sesama manusia,maka syarat taubatnya ada tiga :
a.Tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi
b. Menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan
c. Harus mempunyai tekad di dalam hati tidak akan melakukan dosa itu kembali selama-lamanya.Maka jika salah satu syarat di atas tidak di penuhi,maka taubat yang dilakukan itu tidaklah sah.

Sedangkan jika dosa yang di lakukan ada hubungan dengan sesama manusia,maka syarat yang harus dilakukan ada empat perkara. Tiga perkara sebagaimana yang di sebutkan di atas dan di tambah satu lagi,iaitu harus dapat membebaskan diri dari hak orang yang punya. Seperti sesuatu itu yang berbentuk harta atau lainnya,ia harus mengembalikan barang tersebut. Akan tetapi jika hal itu berbentuk hukuman,ia harus menyerahkan diri mohon kemaafan. Jika berupa mencaci dan sebagai,maka ia harus memohon keredhaan pihak yang bersangkutan selagi tidak menyalahi syara'.

Insya Allah,di panjangkan umur dan dimurahkan rezki,saya akan berkongsi cara menghapus dosa melalui ibadat-ibadat khusus dan doanya. Kalam berhenti seketika....

Dzul Haqq @ Dzikir Dhia

13 Dzul Qa'dah 1434 Hijrah

0 komen anda?:

Pengikut yang tidak taasub